Apie projektą


Apie mus

Ši organizacija yra įkurta skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp miestiečių ir miesto valdžios institucijų, gražinant miestiečių gyvenamą aplinką – mini parkų, skverų, apleistų vietų sutvarkymą ir apželdinimą, pasivaikščiojimo takų, suoliukų, vaikų žaidimo aikštelių įrengimą taip pat Lietuvos piliečių švietimą aplinkotvarkos ir želdinimo klausimais.

Tikslas – pakeisti lietuvių požiūrį į bendravimą, puoselėti bendruomeniškumo, vienybės jausmą, skatinti atsakomybę už savo veiksmus, būti pastoviais ir nuosekliais vykdant darbus, reikalingus tikslui pasiekti, kantriais laukiant atliktų darbų rezultato ir svarbiausia išmokyti Lietuvos gyventojus organizuoti, vienyti ir kviesti kitus žmones atlikti gerus darbus kartu. Taip pat parodyti, kad lietuviai ne tik gali, bet ir nusipelno gyventi gražioje, estetiškoje ir saugioje aplinkoje.Siekti, kad Lietuva būtų bendruomeninė Valstybė, kai visi kaimynai vienijasi bendram tikslui, pakeisti aplinką tokia, kokia džiaugtųsi ne tik miesto gyventojai, bet ir miesto svečiai. Taip pat padrąsinti žmones išsakyti tai, ką norėtų pakeisti savo mieste ar savo kieme, o svarbiausia, kad patys miestiečiai prisidėtų prie pasiūlytų pokyčių.

Tikslai:

  1. Skatinti Lietuvos miestų apželdinimo vizijų sukūrimą miesto savivaldybėse.
  2. Sukurti aiškią komunikavimo tarp miesto gyventojų, įmonių ir organizacijų ir miesto valdžios dirbančiai miestui ir miestiečiams sistemą, kuri leistų efektyviai vykdyti vizijoje numatytus aplinkotvarkos ir apželdinimo darbus.
  3. Aplinkotvarkos ir apželdinimo vizijų įgivendinimas įtraukiant miesto įmones, organizacijas ir gyventojus.
  4. Skatinti didžiasias Lietuvos įmones kurti žalią įvaizdį, vykdant suplanuotus apželdinimus savo teritorijoje taip rodant pavyzdį mažiesiems kaip reikia kurti estetišką aplinką, kuri gerina ne tik įmonės įvaizdį, bet ir pačio miesto, kuriame ji įsikūrusi.
  5. Skatinti įmones ir organizacijas ne tik sutvarkyti savo privačią valdą, bet ir viešąją erdvę aplink ją, tokie veiksmai sudarytų harmoniją ir vientisumą su miesto veidu, be to skatintu pačius miestiečius imtis iniciatyvos gražinant viešąsias erdves šalia savo namų.
  6. Visuomenės vienijimas ir skatinimas gyventi švarioje, gražioje ir harmoningoje aplinkoje gamtosaugos skatinimas, kultūrinis visuomenės ugdymas.

Misija – sukurti realiai veikiantį interaktyvią sistemą, leisiančią betarpiškai bei tiesiogiai bendrauti miesto gyventojams su miesto valdžios institucijomis, atsakingomis už miesto apželdinimą ir aplinkotvarką. Taip pat galimybę piliečiams paskelbti savo mieste organizuojamus aplinkotvarrkos darbus.

Gamta yra viena iš svarbių mūsų gyvenimo dalių, todėl mes kovojame už gražią ir švarią aplinką, už harmoniją tarp gamtos ir miesto, ir mūsų palikimą ateinančioms kartoms.